Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo báo chí thứ hai của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường Hòa Bình

27/10/2013 - Nguyễn Phú Trọng

(sau vụ hỏa hoạn thiêu hủy ngôi nhà Lang trăm tuổi tối ngày 24 – 10- 2013)  Kính thưa thân hữu gần xa, và các đồng nghiệp trong ngành văn hóa – nghệ thuật, Kính thưa các quý vị đã biết đến hoặc đã đến thăm Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Kính thưa […]

1