Nghiên cứu

Vài dòng về số phận các quan lang xứ Mường trước Cách mạng Tháng Tám

03/07/2013 - Nghiên cứu

(Trích di bút – một cách nhìn – của ông Đinh Công Niết, chuyên viên hưu trí, ủy ban dân tộc Trung ương, người Mường duy nhất mang tên một Tiểu đoàn và đồng thời là tiểu đoàn trưởng văn võ toàn tài chính cái tiểu đoàn Đinh Công Niết đó) Ông Niết viết: Ba […]

Chuyện ít biết về dòng dõi “Quan lang xứ Mường”:

03/07/2013 - Nghiên cứu

Bài dài kỳ của: Đỗ Doãn Hoàng Trong thành kiến một thời, cả trong những bài viết và các bộ phim hư cấu dài tập chiếu trên Truyền hình Việt Nam gần đây, người ta nhắc không ít đến “tội ác” của các quan lang (quan lại) người Mường trong chế độ cũ. Theo đó, […]

Bí ẩn về viên sỹ quan Nhật đã kết nghĩa anh em, rồi chết thay ông Đốc?

02/07/2013 - Nghiên cứu

Một cuộc đấu trí, cuộc đấu khẩu đã thể tài năng, khí phách của vị chỉ huy “quá trẻ” vốn là con nhà quan lang Đinh Công Đốc. Viên sỹ quan Nhật đầy bản lĩnh, cũng rất là nghĩa tình, ngay cả trong lúc nước sôi lửa bỏng của cuộc chiến, khi mà đoàn binh […]

Chuyện ít biết về dòng dõi “Quan lang xứ Mường”

07/06/2013 - Nghiên cứu

Một “người nhà lang” mang tên tiểu đoàn! Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, có một trường hợp vô cùng đặc biệt: hai anh em Đinh Công Huy và Đinh Công Niết đều là con nhà lang, lớn lên trong một nhà, đều được Bác Hồ và Đại tướng Võ […]

Chế độ Lang đạo trong xã hội Mường

07/03/2013 - Nghiên cứu

Giới thiệu chế độ Lang đạo. Mường là đơn vị tổ chức xã hội, tập hợp nhiều làng trong cùng một thung lũng, hay nhiều thung lũng, liền kề nhau. Đơn vị tổ chức này đặt dưới sự cai quản của một dòng họ quý tộc mà người Mường vẫn gọi là “nhà Lang”. Tầng […]

12