Địa chỉ

Địa chỉ:       Tổ 12 – phường Thái Bình – Thành phố Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình – Việt Nam

Số 202 Đường Tây Tiến – Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

Tel:              (84-4) 02183 893 688
Fax:             (84-4) 02183 893 688
Mobile:       0913 553 937
0167 590 1634

Email:       muongmuseum@gmail.com : muongstudio@gmail.com : hieumuong@gmail.com

Website:    http://www.muong.vn    :www.muongvill.com    :www.muongstudio.com

cong-1