Giới thiệu hiện vật

   Chày cối 
Cối giã gạo và chày giã bằng tay, cối giã gạo bằng chân, cối xay thóc:
Với tập quán trồng lúa nước từ bao đời nay, những đồ dùng sinh hoạt này
không thể thiếu ở bất kỳ gia đình nào của người Mường; Cối giã và xay thóc
được làm bằng gỗ và tre. Hình ảnh giã gạo của các bà “mễ”, các mẹ “ mãng” đã đi vào lời thơ, tiếng hát như một minh chứng cho sự trường tồn của dân  bản Mường. Ngoài ra, theo các con suối nơi có những guồng nước quay đưa nước lên ruộng, người dân Mường còn tạo ra các cối giã gạo nhờ sức nước.

coi xay

chay coi 1

coi ot 2

coi ot