Có một “người nhà lang” mang tên Tiểu đoàn oai dũng!

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, có một trường hợp vô cùng đặc biệt: hai anh em Đinh Công Huy và Đinh Công Niết đều là con nhà lang, lớn lên trong một nhà, đều được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi. Ông Đinh Công Niết mang tên một tiểu đoàn từ khi thành lập! Ông Huy đã sáng suốt lợi dụng uy tín quan lang lẫy lừng của dòng họ nhà mình, lập nhiều mưu mẹo tiêu diệt giặc Pháp, trong đó vụ giả vờ đồng ý nhận chức Tỉnh trưởng Hòa Bình do chúng dụ dỗ…

(bài kèm 3 ảnh)

Chú thích ảnh:
1: Dinh Cong Huy chan dung: Ông Đinh Công Huy hồi làm quan Án sát tỉnh Hòa Bình, năm 1928, qua nét vẽ của em trai Đinh Công Niết.

Bui Ky: Ông Đinh Công Huy cùng cụ Bùi Kỷ (thứ 2 từ phải sang, bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền truyền về thăm tỉnh Hòa Bình, năm 1952);

Tran Huy Lieu: Ông Đinh Công Huy và ông Trần Huy Liệu (hai người bạn tù phá ngục Nghĩa Lộ năm xưa), ảnh chụp năm 1951, khi ở Hòa Bình.