cháy nhà lang Mường

Thông cáo báo chí thứ hai của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường Hòa Bình

(sau vụ hỏa hoạn thiêu hủy ngôi nhà Lang trăm tuổi tối ngày 24 – 10- 2013)  Kính thưa thân hữu gần xa, và các đồng nghiệp trong ngành văn hóa – nghệ thuật, Kính thưa các quý vị đã biết đến hoặc đã đến thăm Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Kính thưa […]

1