Hiếu Mường

Tác phẩm Hội họa tại Workshop Bảo tàng Mường

13/03/2013 - Hiếu Mường

  . Khác với các sáng tác điêu khắc và nghệ thuật ngoài trời dựa vào địa hình và chất liệu tự nhiên sẵn có tại Bảo tàng Mường, sáng tác Hội họa trong Workshop lần này vẫn dựa vào các chất liệu cơ bản là sơn dầu, arcrylic, chì than… trên toan và giấy […]

12