Khổng Đỗ Tuyền

Góp phần khai mở con đường mới

16/11/2015 - Khổng Đỗ Tuyền

Từng có những cuộc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật vì mục đích từ thiện. Nhưng để nghệ thuật vì di sản theo cách tặng tác phẩm, bán đấu giá để phục dựng một công trình xây dựng – kiến trúc – văn hóa truyền thống như chương trình ủng hộ phục dựng nhà […]

1