nghề đan lát

Nghề đan lát ở Mường

06/05/2017 - nghề đan lát

Nghề đan lát ở Mường Tiếng Mường cổ, Mường (Muang) có nghĩa là một vùng đất, một khu vực có người Mường sinh sống. Tỉnh Hòa Bình thời Pháp thuộc được gọi là tỉnh Mường. Ở Hòa Bình có bốn Mường lớn nổi tiếng : Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động – Tức […]

1