Đội ngũ nhân viên

* Ban giám đốc:                        Hoạ sỹ Vũ Đức Hiếu                 Giám đốc
* Phòng nghiệp vụ Bảo tàng:    Đinh Thị Phú                            Phụ trách
* Kế hoạch tài vụ:                      Bùi ThịTiện
* Lễ tân- Hướng dẫn:                Đinh Thị Phú                            Phụ trách
* Bộ phận buồng:                      Đinh Thị Hồng

Phụ trách
* Bộ phận bếp:                          Bùi Văn Thọ                             Phụ trách
* Quầy bar:                                Hà Thị Vân

Phụ trách
* Bảo vệ:                                  Nguyễn Phúc Mão                       Phụ trách