Góp phần khai mở con đường mới

Từng có những cuộc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật vì mục đích từ thiện. Nhưng để nghệ thuật vì di sản theo cách tặng tác phẩm, bán đấu giá để phục dựng một công trình xây dựng – kiến trúc – văn hóa truyền thống như chương trình ủng hộ phục dựng nhà Lang lần này, thực pfizer viagra price sự là việc hiếm hoi. Việc tặng tác phẩm, với nhiều họa sĩ, không phải là điều gì to tát. Nhưng cũng với chính nhiều người trong giới nghề, ở khía cạnh cách làm, thì việc này khá độc đáo. Nhà điêu khắc Khổng Đỗ Tuyền – Giảng viên Trường ĐH mỹ thuật Việt Nam nhận xét: Cách làm này phù hợp trong bối cảnh hiện nay, trên tinh thần ai có gì, góp được gì, đều có thể chung tay bảo tồn văn hóa. Miễn là có người buy generic viagra đứng ra tổ chức với mục đích tốt đẹp. Theo đó, nhiều tác phẩm có thể bán được và thu được một khoản kinh phí cho nhà Lang trở lại.

 

12 Dao Chau Hai

 

Đặc biệt nữa, khi một số ý kiến cho rằng, rộng hơn câu chuyện nhà Lang cụ thể, thêm vào mục tiêu phục hồi và bảo tồn văn hóa, là ý nghĩa kết nối nghệ thuật với xã hội, nghệ sĩ với công chúng. Bởi lâu nay, việc giáo dục mỹ thuật còn hạn chế. Thị trường mỹ thuật ở Việt Nam vẫn được nhìn nhận như một sự chưa đầy http://overthecounter-cialisbest.com/ đủ. Hoạt động mua, bán diễn ra chủ yếu ở các gallery hoặc giữa các cá nhân nghệ sĩ, nhà sưu tập… Thiếu hoạt động bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật. Việc quản lý thị trường tranh chép, tranh nhái… lỏng lẻo. Với hoạt động mới này: Tranh, tượng tặng bảo tàng được triển lãm để giới thiệu rộng rãi, được bán đấu giá có sự tham dự của các nhà sưu tập và công chúng yêu nghệ thuật cùng báo giới, họa sĩ Lê Anh Quân hy vọng: Đây sẽ là tiền đề cho nhiều chương trình, hoạt động khác nữa trong tương lai. Họa sĩ Nguyễn Thanh Hải gợi ý: Sẽ rất tốt khi mô hình này phát triển. Cộng đồng sẽ được phổ cập nghệ thuật tốt hơn. Nghệ thuật sẽ đi vào đời sống và cả hai sẽ tác động qua lại cho nhau hiệu quả hơn.

Còn họa sĩ Nguyễn Trần Cường cho rằng, với những mục đích bph cialis dosage trên, đây là việc cần thúc đẩy hơn nữa! Họa sĩ phân tích: Mua một tác phẩm nghệ thuật, trước hết người ta phải thích, phải hiểu nó chứ không tự dưng bỏ tiền ra. Vấn đề này còn chịu ảnh hưởng từ việc giáo dục thẩm mĩ, từ hệ thống nghệ thuật ở các trường. Dù nhiều người đã cố gắng đưa nghệ thuật đến với cộng đồng nhưng còn khó khăn. Bởi vậy, khi đã có người, có ý tưởng khởi xướng cho công việc này, thì các nghệ sĩ rất hưởng ứng. Và việc kêu gọi, vận động nghệ sĩ vì văn hóa, vì xã hội cần được thúc đẩy hơn nữa.

Hoàng Hoa

Tag :