cửa thiền

Mỗi tuần gặp một người: Để thức dậy ý thức bảo tồn di sản trong xã hội

21/09/2015 - cửa thiền

Cuộc vận động ủng hộ tranh tượng và bán đấu giá tác phẩm để tái dựng lại ngôi Nhà Lang trăm tuổi (bị đốt cuối tháng 10- 2013) tới nay nhận được sự đóng góp nhiệt tình của hơn 50 nghệ sĩ mỹ thuật trên cả nước. Có người không chỉ một mà hai, ba […]

1