Tìm hiểu về Mo Mường

“ Bố mo” trong tang ma Mường
“ Giờ đã đến lúc đưa người thân vừa mất về thế giới bên kia, một thế giới phù hợp với thân phận mới của người ấy: một tinh linh đã hoàn toàn tách khỏi thân xác người sống. Giữa thế giới đó và thế giới của chúng ta là cả một khoảng cách chỉ có thể vượt qua bằng uy lực của bố mo”
( Từ Tri- “Vũ Trụ Luận Mường”)
Vị trí của bố mo- thầy mo đóng vai trò bắt buộc và quyết định trong toàn bộ nghi thức tang ma của người Mường. Trong suốt các nghi thức tang ma thầy mo chỉ làm một việc: thuyết phục và hướng dẫn, hai hành động đi đôi với nhau nhiều khi xen lẫn trước sau, cũng có lúc phải hoà vào nhau thành một qúa trình đồng nhất. Bởi người thầy mo ở đây phải có nghĩa vụ làm cho người chết hiểu được quy luật tự nhiên của sự sống và cái chết, mà người đã chết thì phải tách khỏi thế giới của người sống. Để sau đó hồn mới có thể sẵn sàng đi tiếp hành trình, chuyến đi cuối cùng đến với thế giới dành riêng cho họ.
Hai chức năng thuyết phục và hướng dẫn đó, của các đêm mo được người hành lễ thực hiện trong một nghi lễ lễ thức duy nhất: ngồi xếp bằng tròn từ đầu hôm đến mờ sáng, mồm ngân tang ca hầu như không dứt, đấu đội mũ lễ, trên thân là áo lễ, hai tay cầm chuông lễ và dao lễ, và cuối cùng là túi đựng Khot( Khót- đựng một số vật thiêng do các bố mo được truyền lại, hoặc được Thánh Sư của bố mo báo mộng qua giấc mơ)- chứa đựng siêu lực của bố mo. Đây là những vật thiêng không thể thiếu trong quá trình hành lễ của người làm mo.
Các bố mo là những người có khả năng giao cảm mang sợi dây kết nối giữa Mường đất- Mường người- Mường trời, họ được giao trọng trách là “ sứ giả” của các Mường, nên những khả năng của họ cũng được thần thánh ban cho, thần thánh lựa chọn… và họ phải sử dụng khả năng đó của mình để phục vụ cho lợi ích chung cao nhất- lợi ích cộng đồng dân tộc Mường
Chương trình
Tóm tắt bài học:
– Giới thiệu về bảo tàng Mường
– Giới thiệu lịch sử vùng đất con người dân tộc Mường.
– Giới thiệu về Ông Mo và giá trị của Mo trong nghi lễ thờ cúng và trong đời sống.
– Giới thiệu về truyền thống gia đình Ông Mo.
– Giới thiệu gia đình Ông Mo trong cuộc sống thường nhật.
– Giới thiệu túi khót và các vật dụng của Ông Mo.
– Giới thiệu một nghi thức của một buổi Mo.
– Giới thiệu về cách bày đặt sắp xếp đồ thờ cúng trong một buổi Ông Mo làm lễ.
– Xem một đoạn phim về một buổi lễ có Ông Mo.

Thời lượng bài học: Từ 1h – 1h30′.