Xã hội Mường

Ba anh em in bạc giả, mua súng về đánh đuổi giặc Pháp

03/07/2013 - Xã hội Mường

Lặn lội khắp vùng Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, phải tìm những người thật già cả để hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng “mồm miệng tranh nhau thở”, đến được quả đồi chon von án ngữ ở vùng cửa ngõ Tây Bắc ấy. Đó là dinh thự nhà quan lang nổi tiếng của châu Lương […]

Bí ẩn về viên sỹ quan Nhật đã kết nghĩa anh em, rồi chết thay ông Đốc?

02/07/2013 - Xã hội Mường

Một cuộc đấu trí, cuộc đấu khẩu đã thể tài năng, khí phách của vị chỉ huy “quá trẻ” vốn là con nhà quan lang Đinh Công Đốc. Viên sỹ quan Nhật đầy bản lĩnh, cũng rất là nghĩa tình, ngay cả trong lúc nước sôi lửa bỏng của cuộc chiến, khi mà đoàn binh […]

Chuyện ít biết về dòng dõi “Quan lang xứ Mường”

07/06/2013 - Xã hội Mường

Một “người nhà lang” mang tên tiểu đoàn! Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, có một trường hợp vô cùng đặc biệt: hai anh em Đinh Công Huy và Đinh Công Niết đều là con nhà lang, lớn lên trong một nhà, đều được Bác Hồ và Đại tướng Võ […]

Chế độ Lang đạo trong xã hội Mường

07/03/2013 - Xã hội Mường

Giới thiệu chế độ Lang đạo. Mường là đơn vị tổ chức xã hội, tập hợp nhiều làng trong cùng một thung lũng, hay nhiều thung lũng, liền kề nhau. Đơn vị tổ chức này đặt dưới sự cai quản của một dòng họ quý tộc mà người Mường vẫn gọi là “nhà Lang”. Tầng […]

1