Tìm hiểu nghề thủ công

Tìm hiểu nghề thủ công:
Giới thiệu: Cùng với trồng trọt và chăn nuôi, các nghề thủ công truyền thống của người Mường cũng tương đối phát triển. Trong các nghề thủ công nổi bật là nghề đan lát. Ở nghề này nhiều người đã đạt tới trình độ tinh xảo. Dù vậy, thủ công của người Mường chỉ đóng vai trò phụ và phụ thuộc vào nông nghiệp. Hoạt động của nghề thủ công mang tính thời vụ, làm vào lúc nông nhàn, tranh thủ lúc rỗi rãi trong ngày, chưa đạt tới trình độ chuyên môn hóa. Những sản phẩm của nghề thủ công chỉđáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt hàng ngày nhằm đảm bảo tính tự cấp tự túc trong phạm vi gia đình, làng bản, địa phương.
Chương trình
Tóm tắt bài học:
– Giới thiệu lịch sử nghề đan lát của người Mường.
– Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng về đan lát trong sưu tập Bảo tàng Mường.
– Giới thiệu một vài kỹ thuật đan lát
– Giới thiệu về từng loại vật dụng: tên gọi, chức năng…
– Nghệ nhân giới thiệu về các  loại nguyên liệu. tre, nứa, giang..
– Hướng dẫn người học tự đan một số sản phẩm đơn giản.
Thời lượng bài học: Từ 1h – 1h30′.