Giáo Dục

Về chương trình giáo dục “Văn hóa Mường – Di sản trong tầm tay”

Chương trình giáo dục của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường được xây dựng với mục đích hướng dẫn người học tiếp cận với những di sản đặc sắc của nền văn hóa Mường Hòa Bình, một trong những cái nôi của nền văn hóa Việt ngày nay. Thông qua những bài học trực quan và sinh động, diễn ra trong một thời lượng vừa phải, với sự hướng dẫn của các nghệ nhân Mường được mời từ những bản làng xa xôi, người học sẽ được tiếp cận từng bước với nền văn hóa Mường bằng lịch sử đời sống canh tác, cách sử dụng công cụ canh tác, đánh bắt cá và săn bắn, đan lát đồ dùng mây tre đan, âm nhạc cồng chiêng và những món ẩm thực Mường đầy phong vị núi rừng và bản sắc riêng biệt.

Đối tượng của chương trình là học sinh các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Phổ thông Trung học, Cao đăng và Đại học, các cơ quan, tập thể, nhóm và cá nhân, tất cả những người có nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm nền văn hóa Mường. Mỗi nhóm học sẽ được tư vấn những chương trình học phù hợp với lứa tuổi, sở thích, thời gian và số lượng thành viên tham gia.

Mỗi bài học sẽ có thời lượng từ 1h – 1h30′, được phân thành từng chuyên đề. Người học sẽ được giới thiệu về l

Chúng tôi chào mừng tất cả  Di sản chỉ được bảo vệ khi nó được sống trong đời sống hàng ngày, được nhận thức đầy đủ và sự trân trọng của cả cộng đồng, Tham dự vào chương trình giáo dục của chúng tôi, là bạn đã góp một phần vào việc bảo vệ di sản văn hóa Mường.

Để đăng ký và tìm hiểu những chương trình phù hợp, vui lòng xin liên hệ (link đến Lễ tân), hoặc liên hệ trực tiếp với