Giờ mở cửa

Đáp ứng nhu cầu tham quan, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường mở cửa hằng ngày thông tầm từ 7:30 đến 17:30

Địa chỉ:       Tổ 12 – phường Thái Bình – Thành phố Hoà Bình
Tỉnh Hoà Bình – Việt Nam
202 Đường Tây Tiến – Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

Tel:              (84-4) 02183 893 688
Fax:             (84-4) 02183 893 688
Mobile:       0913 553 937
0167 590 1634
Email:       muongmuseum@gmail.com : muongstudio@gmail.com : hieumuong@gmail.com

Website:    http://www.muong.vn   : www.muongvill.com    : www.muongstudio.com