Thông tin liên hệ

LỄ TÂN: 
Tel:              (84-4) 02183 893 688
Fax:             (84-4) 02183 893 688
Mobile:         0913 553 937
0167 590 1634

Email:       muongmuseum@gmail.com : muongstudio@gmail.com : hieumuong@gmail.com

Website:    http://www.muong.vn   : www.muongvill.com    : www.muongstudio.com

Địa chỉ:       Tổ 12 – phường Thái Bình – Thành phố Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình – Việt Nam. Số 202 Đường Tây Tiến – Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

le-tan