Pộng

Máng vò lúa “Pộng”: Được làm từ thân cây gỗ, khoét rỗng, máng vò lúa này có chiều dài khoảng 3m. Cây lúa khi được gặt từ ngoài đồng về sẽ được để vào trong máng vò, tách lấy hạt. Công việc này thường do người phụ nữ Mường đảm nhiệm.Trong các lễ hội “ pộng” còn được sử dụng là một nhạc cụ rất độc đáo, người chơi dùng những chày giã gạo gõ vào thành “pộng” ở hai phía theo chiều dọc; người chơi cũng phải đứng ở hai bên và chia làm hai đội.