Hiến máu

Sự kiện- Hiến máu:
– Ngày 17/4/2010, Bảo tàng Không gian văn hoá Mường kết hợp với Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ và các hoạt động tuyên truyền hiến máu. Với sức mạnh , nhiệt huyết của tuổi trẻ và một nghĩa cử cao đẹp: “ Hiến máu cứu người ”, thanh niên Hà Nội, thanh niên Hoà Bình và thanh niên cả nước hôm nay đang cùng nhau chia sẻ vơi bớt nỗi đau với các bệnh nhân.