dân ca Mường

Lễ hội và các trò chơi dân gian của người Mường

06/05/2017 - dân ca Mường

Lễ hội và các trò chơi dân gian Lễ hội là một hình thức sinh hoạt của cộng đồng, thể hiện lòng thành kính đối với những người có công với làng, với nước, ý thức cộng đồng và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội ở người Mường khá […]

1