Phan Cẩm Thượng

Nghề đan lát ở Mường

06/05/2017 - Phan Cẩm Thượng

Nghề đan lát ở Mường Tiếng Mường cổ, Mường (Muang) có nghĩa là một vùng đất, một khu vực có người Mường sinh sống. Tỉnh Hòa Bình thời Pháp thuộc được gọi là tỉnh Mường. Ở Hòa Bình có bốn Mường lớn nổi tiếng : Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động – Tức […]

Đấu giá tranh cứu nhà Lang Mường

10/08/2015 - Phan Cẩm Thượng

NDĐT – 54 tác phẩm của các họa sĩ, có người nổi tiếng, có người mới chỉ là họa sĩ trẻ, đã được gửi tặng cho chiến dịch bán đấu giá tranh quyên góp tiền xây dựng ngôi nhà Lang Mường (Bảo tàng Không gian văn hóa Mường) bị đốt cháy ngày 24-10-2013. Hy vọng […]

1