Bàn thờ của người Mường

Bàn thờ được đặt ở “phía ngoài- bên trên”, vị trí trang trọng trong nhà gần với cửa sổ” voóng tông” Bàn thờ được làm bằng gỗ hoặc tre, nứa,…. Người Mường thờ cúng tổ tiên cả bên nội và bên ngoại (đến ba đời), bát hương hoặc mâm cơm cúng bên họ nội đặt ở bên ngoài; còn bát hương và mâm cơm cúng họ ngoại đặt ở bên trong. Ở nhà Lang, bàn thờ được làm bằng gỗ, ghép ván và có chân; trên bàn thờ cách sắp xếp cũng giống như người Kinh (Việt) có: ngai, lư hương, ….