Nhà Noóc Trọi

Với việc nghiên cứu về các tầng lớp giai cấp trong xã hội mường giai đoạn đầu thế kỷ 20 của Bảo tàng. Năm 2007 Bảo tàng đã mời một nhóm thợ ở xóm Bận, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình gồm 12 người do ông Đinh Công Tân làm thợ cả. Ngoài việc dựng lại ngôi nhà Lang nhóm thợ này đã phục dựng lại ngôi nhà noóc trọi. Hiện nay tầng lớp này không còn tồn tại trong xã hội