Nhà quan Lang

Ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm của gia đình bà Hà Thị Lợi, con gái một vị Lang đạo ngày xưa ở vùng mường Chậm - nay thuộc xóm Chiến, xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Bà Hà Thị Lợi mất năm 2009, thọ 110 tuổi hiện nay con, cháu, chắt, chút, chít…. ( Do bà sinh ra ) đến năm 2010 là 156 người cả trai lẫn gái. Ngôi nhà được di dời và phục dựng tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đầu năm 2007. Bảo tàng đã mời một nhóm thợ ở xóm Bận, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình gồm 12 người do ông Đinh Công Tân làm thợ cả. Nhóm thợ này uống rượu rất tốt, theo sổ sách họ ghi lại thì dựng xong khung ngôi nhà họ làm hết 116 công lao động. Cùng thời gian đó họ uống hết 140 lít rượu (trong đó có cả rượu mời khách).