Hiện vật săn bắn

Hoạt động săn bắn của người Mường Cùng với hái lượm, đánh cá, săn bắn cũng góp thêm một phần quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của người Mường. Hoạt động này diễn ra khá thường xuyên, nhất là vào dịp nông nhàn, nó không những mang lại nguồn thức ăn đáng kể, mà còn có tác dụng bảo vệ mùa màng. Săn bắn được tiến hành dưới hai hình thức: săn bắn cá nhân vàsăn tập thể. Hình thức săn bắn tập thể trước đây do nhà Lang đứng ra tổ chức, mỗi buổi đi săn có tới vài chục người tham gia. Những buổi đi săn này mang theo trạng thái vui chơi sinh hoạt cộng đồng. Vũ khí đi săn là những chiếc nỏ, súng kíp. Họ giầu kinh nghiệm làm nỏ với các loại mũi tên bằng tre, nứa để bắn chim và thú nhỏ, mũi tên tẩm độc để bắn thú lớn. Người Mường còn biết làm nhiều loại bẫy để bắt các loại chim, thú: Đách (bẫy gà rừng), Ngọcắp (bẫy chuột trên núi)… những chiếc bẫy này được làm bằng tre, nứa, mây, gỗ nhẹ và dẻo.