Nhà Ậu

Ngôi nhà được mua lại của gia đình ông Bùi Văn Vinh ( xóm Mương 2- xã Do Nhân- huyện Tân Lạc- tỉnh Hòa Bình), ông là con trai của một chức dịch Ậu ngày xưa. Ngôi nhà được phục dựng tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường năm 2007, do chính những người thợ ở trong Mường ra dựng lại. Nhà sàn này được dựng vào những thập niên 70-80 của thế kỷ XX, thuộc niên đại sau. Ngôi nhà thể hiện rõ sự ảnh hưởng và giao thoa giữa văn hóa Mường và văn hóa kiến trúc của người Kinh (Việt). Một phần do điều kiện sinh sống giữa người Mường và Kinh khá gần nhau, giữa các vùng mường đã có sự qua lại, giao lưu văn hóa,… Vì vậy, nhiều hộ gia đình Mường cũng đã mời những nhóm thợ ở dưới xuôi lên dựng nhà sàn cho mình.