Đồ đan lát

Đan lát là một nghề phổ biến của người Mường, trước kia cũng như hiện tại. Công việc này do bàn tay khéo léo của người đàn ông trong gia đình đảm nhiệm. Những món đồ đan cơbản trong nhà sàn Mường gồm có: bồ đựng quần áo (trò ổ), sọt gánh đồ (tờ roi), rá đựng đồ ăn (cặp), giỏ (ớp, khiếng), mâm ăn cơm, để đồ cúng (bâm rè), sàng (dần), hay những đồ lao động cỡ lớn như gầu tát nước (coong nước), đồ đánh bắt cá… Những guồng nước cỡ lớn (cọn) dùng trong nông nghiệp cũng được coi là đỉnh cao của ứng dụng kỹ thuật đan lát Mường.