Nhà Noóc

Xuất xứ Ngôi nhà được mua lại của gia đình ông Bùi Văn Núi ( xóm Mương 1- xã Do Nhân- huyện Tân Lạc- tỉnh Hòa Bình). Ngôi nhà được phục dựng tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường năm 2007, và được chính những người thợ ở trong mường ra dựng lại.