Đồ đồng

Trong nhà Lang có rất nhiều đồ dùng giống như các gia đình thường dân khác nhưng với số lượng nhiều hơn; và nhiều đồ dùng được làm với chất liệu bằng đồng như sanh đồng, nồi đồng, ninh đồng, mâm đồng… Đồ đồng thể hiện sự giàu sang, quyền uy của gia đình quan Lang. Như chiếc trống đồng, chỉ có nhà Lang mới có, khi trong vùng mường hoặc nhà Lang có các công việc hệ trọng liên quan đến tế lễ thì chiếc trống đồng mới được mang ra sửdụng. Có thể nói trống đồng là bảo vật, là sợi dây gắn kết giữa thần linh- nhà Lang và cộng đồng Mường. Một âm vang quen thuộc, một nhạc cụ độc đáo của người Mường mà nhà Lang cũng sở hữu rất nhiều bộ đó là cồng chiêng. Cồng chiêng có mặt trong tất cả các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, báo hiệu của nhà Lang. Tiếng cồng, tiếng chiêng có mặt ở khắp mọi nơi, một thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người dân Mường.